RENDSZERTUDOMÁNYI INNOVÁCIÓS KLASZTER

2006. december 15-én 6 alapító tag részvételével jött létre a Pannon K+F+I+O Klaszter, mai nevén Rendszertudományi Innovációs Klaszter. A klaszter alapítói az alábbiakban határozták meg a klaszter küldetését, ami a mai napig érvényben van:

„A fenntartható fejlődés és versenyképesség biztosítása, az innovatív, tudásalapú gazdaság megteremtése, a vállalkozók jövedelemtermelő képességének erősítése, az üzleti infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése, a kis- és középvállalkozások valamint a gazdasági szereplők és a kutatóhelyek együttműködésének erősítése, a hasznosítás-orientált kutatás-fejlesztés és innováció elősegítése, a kutatási eredmények alkalmazása, értéklánc létrehozása mentén a magasabb hozzáadott értékű és minőségű termékek és szolgáltatások megteremtése érdekében az Alapítók klasztert hoznak létre.”

A Klaszter befogadó menedzser szervezete a PANNON-PÓLUS Innováció-menedzsment és Inkubátor Szolgáltató non-profit Kft.