Hírek

Új pályázati lehetőség nyílik az un. Gyors növekedésű vállalkozások számára

A mikro-, kis- és középvállalkozások 25 millió és 500 millió forint között vissza nem térítendő támogatásra pályázhatnak a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban (GINOP-ban), a Gyors növekedésű (gazella) vállalkozások komplex fejlesztéseinek támogatása című felhívásra adhatók be a kérelmek.

A felhívás itt megtalálható: https://www.palyazat.gov.hu/ginop-127-17-gyors-nvekeds-gazella-vllalkozsok-komplex-fejlesztseinek-tmogatsa-1

Kormányzati döntésekkel erősítik az iparfejlesztést Magyarországon

A magyar kormányzat meghosszabbította és 8 milliárd forinttal megemelte a Széchenyi Tőkebefektetési Alap tőkéjét. Emellett döntött két új tőkealap indításáról, amelyek a közép-magyarországi és a határ menti vállalkozások fejlesztéseit segítik szeptembertől. A döntések a hazai iparfejlesztés, az Ipar 4.0 célkitűzéseit szolgálják.  Bővebben itt: http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/hirek/ujabb-tokeprogramok-segitik-a-vallalkozasokat

Ötödszörre is sikeres akkreditáció!

Az Akkreditációs Testület döntése alapján klaszterünk 2017.június 02-től 2019. június 02-áig továbbra is jogosult az Akkreditált Klaszter cím viselésére.

Lassan kiderül, kik nyertek a GINOP-2.1.7-15 pályázaton

Április végén első körben bő egy éves átfutási időt követően  43 nyertest hirdettek ki közel 3 milliárdos megítélt támogatással. Most újabb 105 cég részesült támogatásban, így már összesen 148 mikro-, kis- és középvállalkozás csaknem 10 milliárd forint uniós támogatást nyert el a GINOP-2.1.7-15 prototípus pályázaton.

A nyertesek kísérleti fejlesztésre, eszközbeszerzésre, immateriális javak beszerzésére, projektmenedzsmentre, magyarországi vagy külföldi kiállításon vagy vásáron történő részvételre és  iparjogvédelemre fordíthatják az elnyert támogatási összeget.

Klaszter értekezlet

A mai napon klaszter értekezletet tartottunk. Az értekezleten az aktuális GINOP pályázati lehetőségek kerültek bemutatásra és egyeztetésre az alábbi témakörökben:

 • Ipar 4.0
 • IKT
 • Oktatás-képzés

Módosult a közbeszerzés törvény!

A közbeszerzési törvény év eleji módosítása jelentősen érintette a közbeszerzési értékhatárokat, a következőkben ezek rövid összefoglalóját ismertetjük:

1.Nemzeti közbeszerzési értékhatárok

 1. január 1-től 2017. december 31-ig nemzeti eljárásrendben irányadó közbeszerzési értékhatárok a következők:
 • Klasszikus ajánlatkérők:

– árubeszerzés esetében: 15 millió forint;
– építési beruházás esetében: 25 millió forint;
– építési koncesszió esetében: 100 millió forint;
– szolgáltatás megrendelése esetében: 15 millió forint;
– szolgáltatási koncesszió esetében: 30 millió forint

Egyes ajánlatkérők közbeszerzési értékhatárokat el nem érő beszerzései esetére a Kbt. 2017. január 1-től versenyeztetési kötelezettséget rendel az alábbiak szerint:

A Kbt. 195. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérők az 1 millió forintot elérő, de a nemzeti közbeszerzési értékhatárokat (lásd fent) el nem érő értékű Kbt. szerinti árubeszerzésnek, építési beruházásnak, szolgáltatás megrendelésnek, építési vagy szolgáltatási koncessziónak minősülő beszerzéseikre vonatkozó szerződések  megkötését megelőzően is kötelesek – a Kbt. végrehajtási rendeletében foglaltak szerint, az ott meghatározott kivételekkel – legalább három ajánlatot bekérni. Ezekre a beszerzésekre a Kbt. rendelkezéseit kizárólag annyiban kell alkalmazni, amennyiben a Kbt. végrehajtási rendelete azt előírja.

2.Uniós közbeszerzési értékhatárok

 1. január 1-től 2017. december 31-ig uniós eljárásrendben irányadó közbeszerzési értékhatárok a következők:
 • Klasszikus ajánlatkérők:

– árubeszerzés és szolgáltatás megrendelés esetében, Kbt. 5.§ (1) bekezdés a) és b) pont szerinti ajánlatkérők: 135.000 euró, értéke: 41.427.450 forint;
– árbeszerzés és szolgáltatás megrendelés esetében, Kbt. 5.§ (1) bekezdés a) és b) pontján kívüli ajánlatkérők: 209.000 euró, értéke: 64.135.830 forint;
– a Kbt. 5. §-a szerinti valamennyi ajánlatkérő esetében, ha a beszerzés tárgya a Kbt. 3. mellékletében szereplő szociális és egyéb szolgáltatás 750 000 euró, azaz 230.152.500 forint.
– építési beruházás esetében : 5.225.000 euró, értéke: 1.603.395.750 forint;
– építési és szolgáltatási koncesszió esetén: 5.225.000 euró, értéke: 1.603.395.750 forint.

3.(Uniós) támogatott projektek közbeszerzési kötelezettsége

A közbeszerzési kötelezettség alapvetően a következőktől függ:

 • a beszerző szervezet közbeszerzési törvény („Kbt.”) szerinti minősítésétől, azaz, hogy a beszerző szervezet a „saját jogán” vagy pedig csupán a „támogatásra tekintettel” ajánlatkérő;
 • a beszerzés tárgyától, azaz attól, hogy a beszerzés a Kbt. szerint árubeszerzésnek, szolgáltatásnak vagy építési beruházásnak minősül-e;
 • a beszerzés becsült értékétől; továbbá
 • a saját jogán ajánlatkérőnek nem minősülő, támogatást elnyerő szervezeteknél a támogatás mértékétől, vagy a támogatás összegétől is.
 1. A “saját jogon ajánlatkérő” szervezetek közbeszerzési kötelezettsége:

Ha a szervezet saját jogán ajánlatkérőnek minősül (pl. önkormányzat, önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaság), közbeszerzési eljárással kell szerződést kötnie, ha a beszerzés értéke

 • árubeszerzés és szolgáltatás esetén eléri a nettó 15 millió Ft-ot, illetve
 • építési beruházás esetén eléri a nettó 25 millió Ft-ot.
 1. A “kapott támogatás miatt ajánlatkérő” szervezetek közbeszerzési kötelezettsége:

2.1. Közbeszerzési kötelezettség a Kbt. 5. § (2) bekezdése alapján

A Kbt. 1. melléklet szerinti mélyépítési tevékenységet magában foglaló építési beruházások és a középületek kivitelezésére irányuló építési beruházások, továbbá az ezekhez kapcsolódó szolgáltatás megrendelések esetén (új Kbt. 5. § (2) bekezdése): Uniós értékhatárt el nem érő beszerzések esetén a közbeszerzési kötelezettségük a támogatásból megvalósuló beszerzés vonatkozásában akkor áll fenn, ha a támogatás mértéke meghaladja a projekt elszámolható költségeinek 75%-át, és egyben a beszerzés nettó értéke árubeszerzés és szolgáltatás esetén eléri a 15 millió Ft-ot, építési beruházás esetén pedig eléri a 25 millió Ft-ot.

Ha Kbt. 5. § (2) bekezdésének hatálya alá tartozó támogatásból megvalósuló közbeszerzés értéke eléri az uniós értékhatárt, abban az esetben már az 50%-os mértéket meghaladó támogatási mérték is megalapozza a támogatott szervezet közbeszerzési kötelezettségét: ennek megfelelően a támogatott szervezetnek közbeszerzési eljárással szerződnie, ha a támogatás mértéke meghaladja a projekt elszámolható költségeinek 50%-át, és egyben a beszerzés nettó értéke árubeszerzés és szolgáltatás esetén eléri a nettó 209.000 EUR-t (melynek forint értéke a teljes 2017. évben 64.135.830 Ft), építési beruházás esetén pedig eléri a nettó 5.225.000 EUR-t (melynek forint értéke a teljes 2017. évben 1.603.395.750 Ft).

2.2. Közbeszerzési kötelezettség a Kbt. 5. § (3) bekezdése alapján

A 2.1. pontban nem érintett építési beruházások és szolgáltatás megrendelések, valamint valamennyi árubeszerzés vonatkozásában a Kbt. kizárólag a támogatás összegéhez köti a közbeszerzési kötelezettséget, a támogatás %-os mértéke nem jelenik meg feltételként (Kbt. 5. § (3) bekezdése): a támogatásból megvalósuló beszerzés vonatkozásában – ide nem értve a pénzügyi eszközzel kombinált vissza nem térítendő támogatásokat – közbeszerzési eljárás lefolytatására kötelezett az az egyébként nem ajánlatkérőnek minősülő szervezet vagy személy, amelynek szolgáltatásmegrendelését, árubeszerzését vagy építési beruházását egy ajánlatkérőnek minősülő szervezet legalább 40 millió forint összegben közvetlenül támogatja (tehát 2017. január 1-től a közbeszerzés kötelezettséget jelentő támogatási összeghatár 25 millió Ft-ról 40 millió Ft-ra emelkedett.)

Kivételek: – ha a beszerzés

 • egyedi kormánydöntésben megállapított beruházási támogatásból,b) egyedi munkahely-teremtési támogatásból,
 • képzési, továbbá tanműhely-létesítési és -fejlesztési támogatásból,
 • kutatás-fejlesztési és innovációs célú támogatásból,
 • vállalkozások újraiparosítási célt szolgáló beruházásainak támogatásából, vagy
 • bármely, 2015. november 1-jét megelőzően igényelt uniós, illetve hazai költségvetési forrásból származó támogatásból valósul meg.

A program (projekt) tárgyát képező beszerzési tételek mindegyike esetén külön-külön kell vizsgálni, hogy a beszerzés a támogatás célja pl. kutatás-fejlesztési és innováció célú-e.