Hírek

Kiosztásra kerültek az innovációs ökoszisztéma fejlesztésének ösztönzésére kiírt GINOP pályázat forrásai

Egy eldőlt, hogy melyik az a 8 inkubátorház, amely megkapta a szigorú értékelési szempontok alapján adható, ún. KFI szempontú szakpolitikai véleményt, és így benyújthatja a pályázatát a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében meghirdetett GINOP-2.1.5-15 kódszámú pályázatra és így egyenként várhatóan 600 millió forintnyi vissza nem térítendő támogatást kaphat.

http://www.portfolio.hu/unios_forrasok/kfi/eldolt_ok_nevelgethetik_az_ujabb_magyar_sikercegeket.4.235728.html

Módosult az EU-támogatási rendszer bibliájának számító 272/2014-es kormányrendelet

A rendelet módosítás többek között az alábbi fontos változásokat tartalmazza: az uniós K+F-pályázatok nyertesei nem 50%-os, hanem 75%-os szállítói előleget vehetnek igénybe.  Az is lényeges, hogy csak azok az állami cégek, illetve költségvetési szervek indulhatnak a gazdaságfejlesztési pályázatokon, amelyeknek ezt előzetesen meg is engedi a kormány. Az új jogszabály pontosítja azt is, hogy mikor és hogyan kezdeményezik a hatóságok a nyertes intézmény adószámának törlését, ha megpróbál visszaélni a támogatással. Bővebben a módosításról itt olvashat:

http://www.portfolio.hu/unios_forrasok/kfi/meg_tobb_penzt_rejtett_el_a_kormany_az_eu-palyazatok_nyerteseinek.4.233351.html

6 milliárdos kerettel megjelent a VEKOP-2.1.7-15 kódszámú pályázati felhívás

Megjelent a Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés című felhívás, melynek a rendelkezésre álló keretösszege 6 milliárd forint. A pályázat célja, hogy támogassa a vállalkozások önálló K+F+I tevékenységét a prototípus vagy demonstrációs fázis eléréséig, esetenként azon túl, a piacra lépésig is. A projektek minimum 10 millió – maximum 80 millió forint közötti vissza nem térítendő támogatásban részesülhetnek. Kizárólag a közép-magyarországi régió területén megvalósuló projekteket támogatják.

https://www.palyazat.gov.hu/vekop-217-15-prototpus-termk-technolgia-s-szolgltatsfejleszts

GINOP menetrend módosítása, új pályázatok érkeznek

Megjelent a Magyar Közlönyben a GINOP átdolgozott idei pályázati menetrendje, amelyből az látszik, hogy a pályázatok együttes keretösszege a januári 1230 milliárd forinthoz képest több tízmilliárd forinttal emelkedett. Ennek oka, hogy számos új pályázati felhívás is várható idén, illetve a már jelzett pályázatok közül néhánynak a keretösszege is bővül.

Időszakosan felfüggesztésre kerültek egyes GINOP felhívások

A 2014-2020 közötti programozási időszak uniós forrásainak teljes körű felhasználása érdekében szükséges intézkedésekről” szóló 1018/2016. (I. 22.) Korm. határozatban foglalt feladatok és célok teljesítése érdekében az Irányító Hatóság felülvizsgálat céljából felfüggesztette az alábbi felhívásokat:

GINOP-1.2.2-15 „Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása”

GINOP-1.2.5-15 „Logisztikai szolgáltató központok fejlesztéseinek támogatása”

GINOP-1.3.1-15 „Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása”

 

A felülvizsgálatot követően a felhívások módosított feltételekkel ismét elérhetők lesznek.

Éves közgyűlését tartotta klaszterünk

A Rendszertudományi Innovációs Klaszter a mai napon tartotta éves közgyűlését. A közgyűlésen az alábbi napirendi pontok kerültek megtárgyalásra: 

1.) Köszöntő, beszámoló a Klaszter 2015. évi tevékenységéről

2.) A tagdíjak felhasználásáról szóló pénzügyi beszámoló véleményezése

3.) A 2016. évre megállapítandó tagdíj és regisztrációs díj összegének véleményezése

4.) Beszámoló az ICT Balatonfüred projektről

5.) Tájékoztató  GINOP 2016. évi forráskeretekről, futó K+F pályázatok tapasztalatairól

6.) Klaszter menedzsment szervezetek pályázati lehetősége

7.) Új klaszter tag bemutatkozása

A Pannon-Pólus non-profit Kft pályázati vállalását teljesítve az alábbiak szerint publikálja környezeti jelentését:

Környezeti jelentés

a PANNON-PÓLUS Innováció-Menedzsment és Inkubátor Szolgáltató Non-profit Kft.

„ A Pannon K+F+I+O Klaszter tagjai részére történő szolgáltatások nyújtása és fejlesztése a tagok együttműködésének, innovációs tevékenységüknek és piaci jelenlétüknek fejlesztése érdekében, az akkreditációs szempontok figyelembe vételével”

pályázathoz kapcsolódóan

Az PANNON PÓLUS Nonprofit Kft. a fenntartható fejlődés biztosítása érdekében a következő környezeti fenntarthatósággal összefüggő célkitűzéseket vállalja:

 

– A Nonprofit Kft. szolgáltatásainak fejlesztése során a várható környezeti hatások elemzése megtörténik és a fejlesztések ezek figyelembevételével valósulnak meg.

– A Nonprofit Kft. a papír vásárlásakor előnyben részesíti a környezetbarát termékjellel ellátott, valamint az újrahasznosított rostanyagból készült papírokat, melyek fehérítéséhez klórmentes vegyszert alkalmaznak.

– A papírhulladékok mennyiségének csökkentése érdekében az egyik felén már használt, bizalmas adatokat nem tartalmazó papír másik oldala felhasználható belső információk nyomtatására.

– A Nonprofit Kft. törekszik a kombinált, valamint az anyag- és energia-takarékos irodatechnikai készülékek beszerzésére és alkalmazására. Ennek megfelelően a személyi számítógépek, monitorok, nyomtatók, lapolvasók, faxok, másológépek, projektorok beszerzésekor az energiafogyasztás fontos szempont lesz, és vizsgálni fogjuk a berendezés anyagösszetételét, a kétoldalas nyomtatás, az újra-feldolgozott papír használhatóság, és standby üzemmód szempontjait is

 

A környezeti fenntarthatóságra vonatkozó jelentés évente közzétételre kerül a társaság honlapján.

Balatonfüred, 2016. január 8.

Ujhelyi Gábor

ügyevezető

Társaságunk az alábbiakban teszi közzé átláthatósági nyilatkozatát

Átláthatósági nyilatkozat

a PANNON-PÓLUS Innováció-Menedzsment és Inkubátor Szolgáltató Non-profit Kft.

„ A Pannon K+F+I+O Klaszter tagjai részére történő szolgáltatások nyújtása és fejlesztése a tagok együttműködésének, innovációs tevékenységüknek és piaci jelenlétüknek fejlesztése érdekében, az akkreditációs szempontok figyelembe vételével”

pályázatához kapcsolódóan

 

Alulírott Ujhelyi Gábor, mint a PANNON-PÓLUS Nonprofit Kft. ügyvezetője nyilatkozom az alábbiakról:

– társaságunk nem rendelkezik munkaügyi szabályzattal,

– társaságunk nem rendelkezik kollektív szerződéssel,

– társaságunk tárgyévi átlagos munkavállalói létszáma egy fő, bérezése bruttó 170.500,- Ft,

– társaságunk tulajdonosi megoszlása az alábbi:

o Balogh Ákos Géza 39 %

o Ujhelyi Gábor 61 %

 

Balatonfüred, 2015. december 7.

 

Ujhelyi Gábor

ügyvezető

Projektzárás

A Rendszertudományi Innovációs Klaszter menedzsment szervezete, a PANNON-PÓLUS non-profit Kft., mint a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem vezetésével alakult konzorcium tagja sikeresen zárta projektjét a TÁMOP keretében. 

A projektről bővebbet itt talál: www.bme-fured.hu