Hírek

Éves fejlesztési keretek egy helyen!

A kormány hivatalos uniós pályázati oldalán elérhető vált  az összes Operatív Program jelenleg hatályos 2016.évi pályázati menetrendje, azaz Éves Fejlesztési Kerete, így áttekinthetően, táblázatban láthatják az érdeklődök, melyik pályázat jelent már meg, melyik mikorra várható, milyen keretösszeggel.

Az éves fejlesztési keretek (ÉFK) meghatározzák az adott program fejlesztéspolitikai intézményrendszer általi végrehajtásának módját, azaz az adott évben meghirdetendő, valamint már meghirdetett felhívások legfontosabb adatait.

A hasznos link itt: https://www.palyazat.gov.hu/ves-fejlesztsi-keretek

Kiosztásra kerültek az innovációs ökoszisztéma fejlesztésének ösztönzésére kiírt GINOP pályázat forrásai

Egy eldőlt, hogy melyik az a 8 inkubátorház, amely megkapta a szigorú értékelési szempontok alapján adható, ún. KFI szempontú szakpolitikai véleményt, és így benyújthatja a pályázatát a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében meghirdetett GINOP-2.1.5-15 kódszámú pályázatra és így egyenként várhatóan 600 millió forintnyi vissza nem térítendő támogatást kaphat.

http://www.portfolio.hu/unios_forrasok/kfi/eldolt_ok_nevelgethetik_az_ujabb_magyar_sikercegeket.4.235728.html

Módosult az EU-támogatási rendszer bibliájának számító 272/2014-es kormányrendelet

A rendelet módosítás többek között az alábbi fontos változásokat tartalmazza: az uniós K+F-pályázatok nyertesei nem 50%-os, hanem 75%-os szállítói előleget vehetnek igénybe.  Az is lényeges, hogy csak azok az állami cégek, illetve költségvetési szervek indulhatnak a gazdaságfejlesztési pályázatokon, amelyeknek ezt előzetesen meg is engedi a kormány. Az új jogszabály pontosítja azt is, hogy mikor és hogyan kezdeményezik a hatóságok a nyertes intézmény adószámának törlését, ha megpróbál visszaélni a támogatással. Bővebben a módosításról itt olvashat:

http://www.portfolio.hu/unios_forrasok/kfi/meg_tobb_penzt_rejtett_el_a_kormany_az_eu-palyazatok_nyerteseinek.4.233351.html

6 milliárdos kerettel megjelent a VEKOP-2.1.7-15 kódszámú pályázati felhívás

Megjelent a Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés című felhívás, melynek a rendelkezésre álló keretösszege 6 milliárd forint. A pályázat célja, hogy támogassa a vállalkozások önálló K+F+I tevékenységét a prototípus vagy demonstrációs fázis eléréséig, esetenként azon túl, a piacra lépésig is. A projektek minimum 10 millió – maximum 80 millió forint közötti vissza nem térítendő támogatásban részesülhetnek. Kizárólag a közép-magyarországi régió területén megvalósuló projekteket támogatják.

https://www.palyazat.gov.hu/vekop-217-15-prototpus-termk-technolgia-s-szolgltatsfejleszts

GINOP menetrend módosítása, új pályázatok érkeznek

Megjelent a Magyar Közlönyben a GINOP átdolgozott idei pályázati menetrendje, amelyből az látszik, hogy a pályázatok együttes keretösszege a januári 1230 milliárd forinthoz képest több tízmilliárd forinttal emelkedett. Ennek oka, hogy számos új pályázati felhívás is várható idén, illetve a már jelzett pályázatok közül néhánynak a keretösszege is bővül.

Időszakosan felfüggesztésre kerültek egyes GINOP felhívások

A 2014-2020 közötti programozási időszak uniós forrásainak teljes körű felhasználása érdekében szükséges intézkedésekről” szóló 1018/2016. (I. 22.) Korm. határozatban foglalt feladatok és célok teljesítése érdekében az Irányító Hatóság felülvizsgálat céljából felfüggesztette az alábbi felhívásokat:

GINOP-1.2.2-15 „Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása”

GINOP-1.2.5-15 „Logisztikai szolgáltató központok fejlesztéseinek támogatása”

GINOP-1.3.1-15 „Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása”

 

A felülvizsgálatot követően a felhívások módosított feltételekkel ismét elérhetők lesznek.

Éves közgyűlését tartotta klaszterünk

A Rendszertudományi Innovációs Klaszter a mai napon tartotta éves közgyűlését. A közgyűlésen az alábbi napirendi pontok kerültek megtárgyalásra: 

1.) Köszöntő, beszámoló a Klaszter 2015. évi tevékenységéről

2.) A tagdíjak felhasználásáról szóló pénzügyi beszámoló véleményezése

3.) A 2016. évre megállapítandó tagdíj és regisztrációs díj összegének véleményezése

4.) Beszámoló az ICT Balatonfüred projektről

5.) Tájékoztató  GINOP 2016. évi forráskeretekről, futó K+F pályázatok tapasztalatairól

6.) Klaszter menedzsment szervezetek pályázati lehetősége

7.) Új klaszter tag bemutatkozása

A Pannon-Pólus non-profit Kft pályázati vállalását teljesítve az alábbiak szerint publikálja környezeti jelentését:

Környezeti jelentés

a PANNON-PÓLUS Innováció-Menedzsment és Inkubátor Szolgáltató Non-profit Kft.

„ A Pannon K+F+I+O Klaszter tagjai részére történő szolgáltatások nyújtása és fejlesztése a tagok együttműködésének, innovációs tevékenységüknek és piaci jelenlétüknek fejlesztése érdekében, az akkreditációs szempontok figyelembe vételével”

pályázathoz kapcsolódóan

Az PANNON PÓLUS Nonprofit Kft. a fenntartható fejlődés biztosítása érdekében a következő környezeti fenntarthatósággal összefüggő célkitűzéseket vállalja:

 

– A Nonprofit Kft. szolgáltatásainak fejlesztése során a várható környezeti hatások elemzése megtörténik és a fejlesztések ezek figyelembevételével valósulnak meg.

– A Nonprofit Kft. a papír vásárlásakor előnyben részesíti a környezetbarát termékjellel ellátott, valamint az újrahasznosított rostanyagból készült papírokat, melyek fehérítéséhez klórmentes vegyszert alkalmaznak.

– A papírhulladékok mennyiségének csökkentése érdekében az egyik felén már használt, bizalmas adatokat nem tartalmazó papír másik oldala felhasználható belső információk nyomtatására.

– A Nonprofit Kft. törekszik a kombinált, valamint az anyag- és energia-takarékos irodatechnikai készülékek beszerzésére és alkalmazására. Ennek megfelelően a személyi számítógépek, monitorok, nyomtatók, lapolvasók, faxok, másológépek, projektorok beszerzésekor az energiafogyasztás fontos szempont lesz, és vizsgálni fogjuk a berendezés anyagösszetételét, a kétoldalas nyomtatás, az újra-feldolgozott papír használhatóság, és standby üzemmód szempontjait is

 

A környezeti fenntarthatóságra vonatkozó jelentés évente közzétételre kerül a társaság honlapján.

Balatonfüred, 2016. január 8.

Ujhelyi Gábor

ügyevezető

Társaságunk az alábbiakban teszi közzé átláthatósági nyilatkozatát

Átláthatósági nyilatkozat

a PANNON-PÓLUS Innováció-Menedzsment és Inkubátor Szolgáltató Non-profit Kft.

„ A Pannon K+F+I+O Klaszter tagjai részére történő szolgáltatások nyújtása és fejlesztése a tagok együttműködésének, innovációs tevékenységüknek és piaci jelenlétüknek fejlesztése érdekében, az akkreditációs szempontok figyelembe vételével”

pályázatához kapcsolódóan

 

Alulírott Ujhelyi Gábor, mint a PANNON-PÓLUS Nonprofit Kft. ügyvezetője nyilatkozom az alábbiakról:

– társaságunk nem rendelkezik munkaügyi szabályzattal,

– társaságunk nem rendelkezik kollektív szerződéssel,

– társaságunk tárgyévi átlagos munkavállalói létszáma egy fő, bérezése bruttó 170.500,- Ft,

– társaságunk tulajdonosi megoszlása az alábbi:

o Balogh Ákos Géza 39 %

o Ujhelyi Gábor 61 %

 

Balatonfüred, 2015. december 7.

 

Ujhelyi Gábor

ügyvezető