Hírek

6 milliárdos kerettel megjelent a VEKOP-2.1.7-15 kódszámú pályázati felhívás

Megjelent a Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés című felhívás, melynek a rendelkezésre álló keretösszege 6 milliárd forint. A pályázat célja, hogy támogassa a vállalkozások önálló K+F+I tevékenységét a prototípus vagy demonstrációs fázis eléréséig, esetenként azon túl, a piacra lépésig is. A projektek minimum 10 millió – maximum 80 millió forint közötti vissza nem térítendő támogatásban részesülhetnek. Kizárólag a közép-magyarországi régió területén megvalósuló projekteket támogatják.

https://www.palyazat.gov.hu/vekop-217-15-prototpus-termk-technolgia-s-szolgltatsfejleszts

GINOP menetrend módosítása, új pályázatok érkeznek

Megjelent a Magyar Közlönyben a GINOP átdolgozott idei pályázati menetrendje, amelyből az látszik, hogy a pályázatok együttes keretösszege a januári 1230 milliárd forinthoz képest több tízmilliárd forinttal emelkedett. Ennek oka, hogy számos új pályázati felhívás is várható idén, illetve a már jelzett pályázatok közül néhánynak a keretösszege is bővül.

Időszakosan felfüggesztésre kerültek egyes GINOP felhívások

A 2014-2020 közötti programozási időszak uniós forrásainak teljes körű felhasználása érdekében szükséges intézkedésekről” szóló 1018/2016. (I. 22.) Korm. határozatban foglalt feladatok és célok teljesítése érdekében az Irányító Hatóság felülvizsgálat céljából felfüggesztette az alábbi felhívásokat:

GINOP-1.2.2-15 „Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása”

GINOP-1.2.5-15 „Logisztikai szolgáltató központok fejlesztéseinek támogatása”

GINOP-1.3.1-15 „Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása”

 

A felülvizsgálatot követően a felhívások módosított feltételekkel ismét elérhetők lesznek.

Éves közgyűlését tartotta klaszterünk

A Rendszertudományi Innovációs Klaszter a mai napon tartotta éves közgyűlését. A közgyűlésen az alábbi napirendi pontok kerültek megtárgyalásra: 

1.) Köszöntő, beszámoló a Klaszter 2015. évi tevékenységéről

2.) A tagdíjak felhasználásáról szóló pénzügyi beszámoló véleményezése

3.) A 2016. évre megállapítandó tagdíj és regisztrációs díj összegének véleményezése

4.) Beszámoló az ICT Balatonfüred projektről

5.) Tájékoztató  GINOP 2016. évi forráskeretekről, futó K+F pályázatok tapasztalatairól

6.) Klaszter menedzsment szervezetek pályázati lehetősége

7.) Új klaszter tag bemutatkozása

A Pannon-Pólus non-profit Kft pályázati vállalását teljesítve az alábbiak szerint publikálja környezeti jelentését:

Környezeti jelentés

a PANNON-PÓLUS Innováció-Menedzsment és Inkubátor Szolgáltató Non-profit Kft.

„ A Pannon K+F+I+O Klaszter tagjai részére történő szolgáltatások nyújtása és fejlesztése a tagok együttműködésének, innovációs tevékenységüknek és piaci jelenlétüknek fejlesztése érdekében, az akkreditációs szempontok figyelembe vételével”

pályázathoz kapcsolódóan

Az PANNON PÓLUS Nonprofit Kft. a fenntartható fejlődés biztosítása érdekében a következő környezeti fenntarthatósággal összefüggő célkitűzéseket vállalja:

 

– A Nonprofit Kft. szolgáltatásainak fejlesztése során a várható környezeti hatások elemzése megtörténik és a fejlesztések ezek figyelembevételével valósulnak meg.

– A Nonprofit Kft. a papír vásárlásakor előnyben részesíti a környezetbarát termékjellel ellátott, valamint az újrahasznosított rostanyagból készült papírokat, melyek fehérítéséhez klórmentes vegyszert alkalmaznak.

– A papírhulladékok mennyiségének csökkentése érdekében az egyik felén már használt, bizalmas adatokat nem tartalmazó papír másik oldala felhasználható belső információk nyomtatására.

– A Nonprofit Kft. törekszik a kombinált, valamint az anyag- és energia-takarékos irodatechnikai készülékek beszerzésére és alkalmazására. Ennek megfelelően a személyi számítógépek, monitorok, nyomtatók, lapolvasók, faxok, másológépek, projektorok beszerzésekor az energiafogyasztás fontos szempont lesz, és vizsgálni fogjuk a berendezés anyagösszetételét, a kétoldalas nyomtatás, az újra-feldolgozott papír használhatóság, és standby üzemmód szempontjait is

 

A környezeti fenntarthatóságra vonatkozó jelentés évente közzétételre kerül a társaság honlapján.

Balatonfüred, 2016. január 8.

Ujhelyi Gábor

ügyevezető

Társaságunk az alábbiakban teszi közzé átláthatósági nyilatkozatát

Átláthatósági nyilatkozat

a PANNON-PÓLUS Innováció-Menedzsment és Inkubátor Szolgáltató Non-profit Kft.

„ A Pannon K+F+I+O Klaszter tagjai részére történő szolgáltatások nyújtása és fejlesztése a tagok együttműködésének, innovációs tevékenységüknek és piaci jelenlétüknek fejlesztése érdekében, az akkreditációs szempontok figyelembe vételével”

pályázatához kapcsolódóan

 

Alulírott Ujhelyi Gábor, mint a PANNON-PÓLUS Nonprofit Kft. ügyvezetője nyilatkozom az alábbiakról:

– társaságunk nem rendelkezik munkaügyi szabályzattal,

– társaságunk nem rendelkezik kollektív szerződéssel,

– társaságunk tárgyévi átlagos munkavállalói létszáma egy fő, bérezése bruttó 170.500,- Ft,

– társaságunk tulajdonosi megoszlása az alábbi:

o Balogh Ákos Géza 39 %

o Ujhelyi Gábor 61 %

 

Balatonfüred, 2015. december 7.

 

Ujhelyi Gábor

ügyvezető

Projektzárás

A Rendszertudományi Innovációs Klaszter menedzsment szervezete, a PANNON-PÓLUS non-profit Kft., mint a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem vezetésével alakult konzorcium tagja sikeresen zárta projektjét a TÁMOP keretében. 

A projektről bővebbet itt talál: www.bme-fured.hu

Módosult a „Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása” című (GINOP-2.1.1-15 kódszámú) felhívás.

2015. október 01-jével módosult az előző hírünkben már bemutatott, A  “Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása” című, GINOP-2.1.1-15 kódszámú felhívás. Bővebb információ az alábbi linken érhető el:http://palyazat.gov.hu/modosult_a_vallalatok_k_f_i_tevekenyseget_tamogato_felhivas

Fontos kiemelni, hogy a módosítás a beadási határidőt is érintette: A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja” című pontja módosult. Ennek megfelelően a támogatási kérelmek benyújtása 2015. október 30-tól 2017. október 30-ig lehetséges, illetve a 2015. december 7-ig benyújtott támogatási kérelmek kerülnek együttesen elbírálásra.

Kiírták a 3 K+F pályázatot!

Megjelent a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében három a vállalatok által már régóta nagyon várt kutatás-fejlesztési és innovációs pályázat. Az új szabályok alapján 2 évig, illetve keretkimerülésig nyitva lesznek a pályázatok. A három pályázat együttes keretösszege 71 milliárd forint, ami sokkal magasabb a tavasszal jelzett eredeti terveknél.

A Széchenyi 2020 keretében ma három pályázat jelent meg, ezek az alábbiak:

“Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása” című, GINOP-2.1.1-15 kódszámú felhívás, amely kapcsán a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 50 milliárd forint. A támogatási kérelmek benyújtása 2015. szeptember 30-tól 2017. szeptember 29-ig lehetséges.

“Kutatási infrastruktúra megerősítése – nemzetköziesedés, hálózatosodás” című GINOP-2.3.3-15 kódszámú felhívás, amely kapcsán a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 20 milliárd forint. A támogatási kérelmek benyújtása 2015. október 15-től 2017. október 15-ig lehetséges.

“Iparjog” című, GINOP-2.1.3-15 kódszámú felhívás, amely kapcsán a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1 milliárd forint. A támogatási kérelmek benyújtása 2015. szeptember 24-től 2017. szeptember 25-ig lehetséges.