Hírek

Társaságunk az alábbiakban teszi közzé átláthatósági nyilatkozatát

Átláthatósági nyilatkozat

a PANNON-PÓLUS Innováció-Menedzsment és Inkubátor Szolgáltató Non-profit Kft.

„ A Pannon K+F+I+O Klaszter tagjai részére történő szolgáltatások nyújtása és fejlesztése a tagok együttműködésének, innovációs tevékenységüknek és piaci jelenlétüknek fejlesztése érdekében, az akkreditációs szempontok figyelembe vételével”

pályázatához kapcsolódóan

 

Alulírott Ujhelyi Gábor, mint a PANNON-PÓLUS Nonprofit Kft. ügyvezetője nyilatkozom az alábbiakról:

– társaságunk nem rendelkezik munkaügyi szabályzattal,

– társaságunk nem rendelkezik kollektív szerződéssel,

– társaságunk tárgyévi átlagos munkavállalói létszáma egy fő, bérezése bruttó 170.500,- Ft,

– társaságunk tulajdonosi megoszlása az alábbi:

o Balogh Ákos Géza 39 %

o Ujhelyi Gábor 61 %

 

Balatonfüred, 2015. december 7.

 

Ujhelyi Gábor

ügyvezető

Projektzárás

A Rendszertudományi Innovációs Klaszter menedzsment szervezete, a PANNON-PÓLUS non-profit Kft., mint a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem vezetésével alakult konzorcium tagja sikeresen zárta projektjét a TÁMOP keretében. 

A projektről bővebbet itt talál: www.bme-fured.hu

Módosult a „Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása” című (GINOP-2.1.1-15 kódszámú) felhívás.

2015. október 01-jével módosult az előző hírünkben már bemutatott, A  “Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása” című, GINOP-2.1.1-15 kódszámú felhívás. Bővebb információ az alábbi linken érhető el:http://palyazat.gov.hu/modosult_a_vallalatok_k_f_i_tevekenyseget_tamogato_felhivas

Fontos kiemelni, hogy a módosítás a beadási határidőt is érintette: A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja” című pontja módosult. Ennek megfelelően a támogatási kérelmek benyújtása 2015. október 30-tól 2017. október 30-ig lehetséges, illetve a 2015. december 7-ig benyújtott támogatási kérelmek kerülnek együttesen elbírálásra.

Kiírták a 3 K+F pályázatot!

Megjelent a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében három a vállalatok által már régóta nagyon várt kutatás-fejlesztési és innovációs pályázat. Az új szabályok alapján 2 évig, illetve keretkimerülésig nyitva lesznek a pályázatok. A három pályázat együttes keretösszege 71 milliárd forint, ami sokkal magasabb a tavasszal jelzett eredeti terveknél.

A Széchenyi 2020 keretében ma három pályázat jelent meg, ezek az alábbiak:

“Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása” című, GINOP-2.1.1-15 kódszámú felhívás, amely kapcsán a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 50 milliárd forint. A támogatási kérelmek benyújtása 2015. szeptember 30-tól 2017. szeptember 29-ig lehetséges.

“Kutatási infrastruktúra megerősítése – nemzetköziesedés, hálózatosodás” című GINOP-2.3.3-15 kódszámú felhívás, amely kapcsán a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 20 milliárd forint. A támogatási kérelmek benyújtása 2015. október 15-től 2017. október 15-ig lehetséges.

“Iparjog” című, GINOP-2.1.3-15 kódszámú felhívás, amely kapcsán a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1 milliárd forint. A támogatási kérelmek benyújtása 2015. szeptember 24-től 2017. szeptember 25-ig lehetséges.