Bemutatkozás

2006. december 15-én 6 alapító tag részvételével jött létre a Pannon K+F+I+O Klaszter, mai nevén Rendszertudományi Innovációs Klaszter. A klaszter alapítói az alábbiakban határozták meg a klaszter küldetését, ami a mai napig érvényben van:

„A fenntartható fejlődés és versenyképesség biztosítása, az innovatív, tudásalapú gazdaság megteremtése, a vállalkozók jövedelemtermelő képességének erősítése, az üzleti infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése, a kis- és középvállalkozások valamint a gazdasági szereplők és a kutatóhelyek együttműködésének erősítése, a hasznosítás-orientált kutatás-fejlesztés és innováció elősegítése, a kutatási eredmények alkalmazása, értéklánc létrehozása mentén a magasabb hozzáadott értékű és minőségű termékek és szolgáltatások megteremtése érdekében az Alapítók klasztert hoznak létre.”

Klaszterünk nem egy ágazatban működő tagokból áll, tagjait nem egy közös ágazati tevékenység köti össze, hanem az, hogy olyan ágazatokban tevékenykednek, amelyekben működésük, és így fejlesztéseik alapját is a különböző informatikai rendszerekben való működés adja, legyen szó mikro- és kisvállalkozásokról, vagy akár nagyvállalati tagokról, foglalkozzanak akár konkrétan informatikával, vagyonvédelemmel, egészségüggyel, pénzügyi folyamatokkal vagy gépgyártással. A működésük fundamentumát egy valamilyen informatikai rendszerben („system”-ben) való szolgáltatás, termelés jelenti. Ez viszont már egy közös ágazatot jelent, az informatikát.

Klaszterünk 2008 óta folyamatosan rendelkezik a hazai kormányzat által nyújtott, kiemelt fejlesztéspolitikai rangot jelentő Akkreditált Innovációs Klaszter címmel.

Klaszterünk összesen 27 taggal rendelkezik, a tagok székhelyüket tekintve jellemzően Budapesten és a Közép-dunántúli régióban helyezkednek el.

A Klaszter tagjai között 24 KKV, 2 nagyvállalat, továbbá a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem mellett az MTA Energiatudományi Kutatóközpont Műszaki Fizikai És Anyagtudományi Intézete, az Óbudai Egyetem és a Pannon Egyetem szerepel. A klaszter tematikus fókusza az információ technológia, azon belül elsősorban a szoftverfejlesztés, illetve a logisztika. A tagvállalkozások közös árbevétele 2015-ban elérte a 100 milliárd Ft-ot. A tagvállalatok összesen több ezer főt foglalkoztatnak közvetlenül. Projektjeik megvalósításával 101 új munkahelyet teremtettek a közelmúltban.

Klaszterünk székhelye a balatonfüredi Rendszertudományi Innovációs Központban található. A központban számos klaszter tagvállalkozás, valamint a klaszter tagok által alapított vállalkozás működik.

Az azonos területen dolgozó vállalatok számára az Innovációs Központ az irodai és oktatótermi kapacitásokon, a modern infrastrukturális feltételeken túl biztosítja az együttműködést, közös projektek létrehozását, a vállalatközi és az egyetemi szintű technológiai tudás transzfert, a vállalkozások tevékenységéhez illeszkedő területeken kutatás-fejlesztési, oktatási, képzési tevékenység megszervezését.

Klaszterünk tagjai a klaszter megalakulás óta 5 közös projekttársaságot hoztak létre, melyekben több (jellemzően 3-5) tagvállalat szoros együttműködésében valósítottak meg jelentős K+F projekteket, melyekhez a Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP) támogatásait is igénybe vették.

Ezek:

  • VISUAL CMS projekt
  • HISCOM projekt
  • WEBSCADA projekt
  • DRÓTKÓRHÁZ projekt
  • LÉTLELET projekt

A klaszter tagvállalatai a GOP más, innovációs klaszterek számára megjelentetett pályázatain is nagy volumennel vettek részt. Összesen több mint húsz projekt keretében közel 5 milliárd forint megítélt támogatást használtak fel projektek megvalósítása során.