Hírek

TÁJÉKOZTATÁS „A MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK MODERN ÜZLETI ÉS TERMELÉSI KIHÍVÁSOKHOZ VALÓ ALKALMAZKODÁSÁT SEGÍTŐ FEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSA A LEGHÁTRÁNYOSABB HELYZETŰ RÉGIÓKBAN” CÍMŰ (GINOP PLUSZ-1.2.3-21 KÓDSZÁMÚ) FELHÍVÁS FELFÜGGESZTÉSÉRŐL

Bővebben: https://www.palyazat.gov.hu/tjkoztats-a-mikro-kis-s-kzpvllalkozsok-modern-zleti-s-termelsi-kihvsokhoz-val-alkalmazkodst-segt-fejlesztsek-tmogatsa-a-leghtrnyosabb-helyzet-rgikban-ginop-plusz-123-21-kdszm-felhvs-felfggesztsrl